Garantie

Wanneer je een bestelling plaatst bij Stoer Ingericht mag je ervan uit dat het product in goede staat verkeert en bij normaal gebruik naar behoren functioneert.   

Stoer Ingericht hanteert een garantietermijn van 1 jaar, welke ingaat op de datum van aankoop. 

Garantie bij Stoer Ingericht:   
• je krijgt garantie op het door jou bestelde product van 1 jaar;
• het betreffende product is gekocht bij Stoer Ingericht; 
• de garantie gaat in vanaf de datum van aankoop; 
• afhankelijk van het artikel heb je het recht op vervanging, kosteloze reparatie of terugbetaling;
• retourkosten van het betreffende product neemt Stoer Ingericht voor haar rekening;
• deze garantie geldt naast en onverminderd de wettelijke rechten die je als consument al hebt.

De wettelijke garantie houdt in dat het product datgene is en doet wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Wanneer garantie NIET van toepassing is: 
• de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd; 
• er aanpassingen aan het product zijn gedaan; 
• schade aan het product is ontstaan door onjuist gebruik, opzet of nalatig onderhoud;
• wanneer gebreken of defecten reeds bekend zijn op het moment van aanschaf of wanneer je het product ontvangt (indien dit het geval is, dan verzoeken we je direct contact op te nemen met de klantenservice, uiterlijk binnen 14 dagen).